Орієнтовний перелік документів, що, як правило, мають входити до складу матеріалів попереднього погодження місць розташування об’єктів:
  1. Дозвіл органів місцевого самоврядування на підготовку матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту.

  2. Акт вибору земельної ділянки з кількома варіантами розміщення визначеного об’єкту, з відповідним економічним і екологічним обґрунтуванням кожного.

  3. Висновки про попереднє погодження місця розташування об’єкту зацікавлених органів (землекористувача, органів місцевого самоврядування, санепідстанції, відділів земельних ресурсів та архітектури і містобудування, органів державного гірничого нагляду - у випадках розміщення земельних ділянок на площах корисних копалин).

  4. Графічні матеріали: викопіювання із плану землекористування з нанесенням варіантів розміщення об’єкту згідно з актом вибору земельної ділянки або викопіювання із схеми районного планування (генплану забудови населеного пункту) — в залежності від того, на якій території розміщується об’єкт.

Без позитивного висновку по матеріалах попереднього вибору земельних ділянок під будівництво і розміщення об’єктів проектна документація на державну екологічну експертизу не приймається.

Попередня сторінка