Природоохоронне законодавство

КОДЕКСИ
Повітряний кодекс України
Водний кодекс України
Земельний кодекс України
Лісовий кодекс України
Кодекс України про надра

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Про охорону навколишнього природного середовища
Про охорону атмосферного повітря
Про охорону земель
Про державний контроль за використанням та охороною земель
Про екологічну експертизу
Про тваринний світ
Про рослинний світ
Про Червону книгу України
Про захист рослин
Про карантин рослин
Про природно-заповідний фонд України
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки
Про мисливське господарство та полювання
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Про питну воду та питне водопостачання
Про відходи
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку
Про поводження з радіоактивними відходами
Про металобрухт
Про об'єкти підвищеної небезпеки

Перелік далеко не вичерпний. Чимало Законів України містять статті, що регулюють відносини у сфері охорони та використання природних ресурсів, наприклад, Закон Про місцеве самоврядування в Україні. На сторінках, що присвячені конкретним напрямам діяльності держуправління, можна знайти посилання на постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та інструктивні листи Мінприроди України, інші нормативні акти.

Знайти тексти законів та нормативних актів можна на ЗАКОНОДАВЧИХ СЕРВЕРАХ:
База законодавства України на порталі Верховної Ради України
Нормативно-правова база на урядовому порталі