Департамент видає документи дозвільного характеру в дозвільному центрі, який розташований за адресою м.Полтава, вул. Жовтнева, 36. Документи видаються у сфері охорони атмосферного повітря, охорони земель та надрокористування, поводження з відходами, охорони водних ресурсів, державної екологічної експертизи та природно-заповідного фонду (інформація детальніше...)

Регламенти (Інформаційні картки) документів дозвільного характеру

 

08.02.2019

Мінприроди України листом від 24.01.2019 №25/3-10/883-19 "Щодо дотримання процедури стратегічної екологічної оцінки" інформує наступне.

За результатами аналізу дотримання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування процедури стратегічної екологічної оцінки Міністерство екології та природних ресурсів України наголошує.
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі - Закон), проект документа державного планування як державного, так і місцевого та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Мінприроди та МОЗ.
Також Мінприроди зазначає, що згідно зі статтею 16 Закону замовник протягом п`яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це Мінприроди.

Ураховуючи зазначене, просимо неухильно дотримуватися зазначених норм Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

03.05.2017

Додаткова інформація щодо отримання дозволу на спецводокористуванння.

У розділі "Законодавство" - "Накази директора Департаменту" розміщено наказ від 03.05.2017 №24 "Про втрату чинності Інформаційної та Технологічних карток адміністративної послуги, яку надає Департамент "Видача дозволу на спеціальне водокористування". Довідки за телефоном (0532) 569508 (Відділ водних ресурсів та атмосферного повітря Департаменту).

07.02.2017

Додаткова інформація щодо подання декларацій про відходи.

У розділі "Законодавство" - "Накази директора Департаменту" розміщено наказ від 07.02.2017 №09 "Про організацію надання адміністративних послуг". Довідки за телефоном (0532) 502694 (відділ біотичних ресурсів та техногенної безпеки Департаменту).

19.09.2016

Додаткова інформація щодо подання декларацій про відходи.

Врегульовані всі питання подання декларації про відходи через центр надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП). Отже суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами мають можливість відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи та її форми» подати декларацію про відходи як через ЦНАП так і через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами на адресу www.testv.e.gov.ua/site відповідно до строків, що зазначені в постанові, а саме до 20 лютого року, що настає за звітним.

25.04.2016

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації інформує власників об’єктів утворення відходів та об`єктів оброблення та утилізації відходів щодо необхідності складання реєстрових карт та проведення їх реєстрації.

Реєстрові карти об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів розробляються та затверджуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» та вимог «Інструкції щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», яка затверджена наказом Мінприроди від 17.02.1999 № 41.

Також наголошуємо, що власникам місць видалення відходів (МВВ) необхідно складати паспорти МВВ та проводити їх реєстрацію. Паспорти місць видалення відходів розробляються та затверджуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» та вимог «Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів», яка затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 № 12, зі змінами від 25.01.2016 року.

25.04.2016

11 березня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи та її форми» (далі-Постанова).

Відповідно до пункту 3 Порядку подання декларацій про відходи суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі-Декларація) за формою згідно з додатком до Постанови.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП), який передає її відповідно до обласної державної адміністрації, або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (далі – електронна система).

На даний час ще не врегульовані всі питання щодо прийняття Декларації церез ЦНАП. Але у суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами є можливість подати Декларацію через електронну систему на адресу: www.testv.e.gov.ua/site .

Також зауважуємо, що при подачі Декларації через електронну систему необхідно мати електронний – цифровий підпис та задіяти його в процесі подачі Декларації (про порядок отримання такого електронного цифрового підпису також можна дізнатися на сайті www.testv.e.gov.ua/site).

Як тільки будуть врегульовані всі питання подання Декларації через ЦНАП Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації розмістить додаткову інформацію.

25.09.2015

Звертаємо увагу водокористувачів на правильність та повноту надання інформації в матеріалах для отримання дозволів на спецводокористування

З метою упередження отримання негативних висновків, щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, Державна служба геології та надр України (далі - Держгеонадра України) повідомляє.

В матеріалах, які надають водокористувачі до Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації для подальшого отримання висновку від Держгеонадра України:
- відсутнє обгрунтування потреби у воді та нормативний розрахунок водоспоживання;
- нормативний розрахунок обгрунтування потреби у воді перевищує добову потребу у воді клопотання водокористувача;
- нормативний розрахунок водоспоживання обгрунтування не відповідає нормативно-розрахунковому водоспоживанню клопотання водокористувача;
- потужність свердловини не дозволяє здійснювати заявлений водозабір;
- відсутні дані про потужність свердловини та інші.

Зважаючи на зазначені недоліки та за результатами опрацювання матеріалів, Держгеонадра України не можуть надати висновок, щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.
Крім того, водокористувачами після усунення недоліків повторно направляються документи, які не дають змоги надати висновок, щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування, як такі, що містять інші недоліки, які раніше не зазначались в наданих матеріалах.
Зважаючи на вищезазначене, звертаємо увагу водокористувачів на правильність та повноту надання інформації в матеріалах для отримання дозволів на спеціальне водокористування.

15.05.2014

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) повертає без розгляду документи підприємства для отримання дозволу на спеціальне водокористування. 26 квітня 2014 року набув чинності Закон України від 09.04.2014 №1193-VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (далі - Закон) в частині, яка стосується внесення змін у Водному кодексі України (далі – ВкУ).

Нормами статті 49 ВкУ змінена процедура видачі дозволів на спеціальне водокористування. Згідно з «Прикінцевими положеннями» Закону, Кабінету Міністрів України доручено підготувати та подати до Верховної Ради України:
- проект закону про внесення змін до деяких законів України з метою їх приведення у відповідність із цим Законом;
- забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
- забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

На даний час, до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку, який відповідатиме вимогам статті 49 ВкУ, видача дозволів на спеціальне водокористування Департаментом тимчасово припинена.

08.05.2014

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі-Департамент) повідомляє наступне: 26 квітня 2014 року набув чинності Закон України від 09.04.2014 року № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру». З Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» був виключений пункт 62 (дозвіл на розміщення відходів). Відповідно до статті 20 Закону України «Про відходи» і статті 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з 26 квітня 2014 року вид документу дозвільного характеру «Дозвіл на розміщення відходів» законодавством не встановлений. Після прийняття Кабінетом Міністрів України механізму надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, їх видача буде здійснюватися через Дозвільний центр Полтавської міської ради (м.Полтава, вул.Жовтнева, 36).

14.03.2014

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) на виконання пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1216 повідомляє власників місць видалення відходів (МВВ) про необхідність складання паспортів МВВ.
Термін реєстрації паспортів МВВ - до 1 листопада 2014 року. Паспорти МВВ необхідно подавати до Департаменту за адресою: м.Полтава, вул.Зигіна, 1 кім.№308.
Також на виконання пункту 19 вищезазначеної постанови, відповідно до якого паспорти МВВ щорічно підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо, Департамент повідомляє власників МВВ про необхідність до 1 квітня 2014 року надання змін до вже існуючих паспортів МВВ.
Зміни направляти до Департаменту за адресою: 36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1.

14.03.2014

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації на виконання пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 №1360 повідомляє об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів (відповідно до переліків) про необхідність складання реєстрових карт згідно з вимогами вищевказаної постанови.
Термін реєстрації реєстрових карт - до 1 листопада 2014 року. Реєстрові карти подавати до Департаменту за адресою: 36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1 кім.№308.

03.06.2013

Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України (далі Кодексу) суб'єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку та громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.     
В той же час статтею 8 Кодексу передбачено, що держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.
Враховуюче викладене, чинним законодавством не передбачена норма щодо необхідності видачі документів дозвільного характеру органам місцевого самоврядування через дозвільні центри.