Для отримання дозволів на спеціальне водокористування
     Обов’язком водокористувачів відповідно до п.9 статті 44 Водного Кодексу України є здіснення спеціального водокористування лише за наявності дозволу.
     Згідно зі статтею 49 цього ж кодексу спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається відповідно до "Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321.
     Цей Порядок визначає процедуру погодження та видачі юридичним і фізичним особам (далі – водокористувачі) дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів).
     Дозволи видаються у разі використання води водних об’єктів:
- загальнодержавного значення – Республіканським комітетом екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, мм. Києві і Севастополі, державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів (далі – територіальні органи Мінекоресурсів);
- місцевого значення – Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними територіальними органами Мінекоресурсів.
     Дозволи видаються за клопотанням водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді, яке погоджується:
- у разі використання поверхневих вод – з Республіканським комітетом по водному господарству Автономної Республіки Крим, територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями водного господарства і меліорації;
- у разі використання підземних вод – Державною геологічною службою або дочірніми підприємствами НАК „Надра України” за переліком, який затверджує Мінекоресурсів;
- у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - з МОЗ.
     На одержання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру надається заява за формою затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року за №1176.

     В даний час нормативно-правові акти, пов’язані з виконанням Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування переглядаються і перебувають в стадії розробки в Мінприроди України.

    

За детальною інформацією звертайтесь за тел. (0532) 569508 у відділ водних ресурсів та атмосферного повітря Департаменту.

На початок                         Попередня сторінка