Переліки об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів

 

   Відповідно до:
    - статті 20 Закону України «Про відходи»;
    - пункту 10 статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
    - пункту 10 «Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року №1360
    та з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення відходів, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації визначив переліки об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ).

    Переліки ОУВ та ООУВ можна переглянути ТУТ.


    Звертаємо увагу суб’єктів підприємницької діяльності:

    Відповідно до переліків ОУВ та ООУВ суб’єкти господарювання подають реєстрові карти або декларації про відходи!
    Декларацію про відходи подають ті суб’єкти господарювання, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000.
    Показник загального утворення відходів (Пзув) розраховується за формулою:


    Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4,


    де М1, М2, М3, М4 – маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.
    Порядок подання декларації про відходи затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118.
    Подання декларацій про відходи здійснюється через електронну систему здійснення дозвільних процедур https://e-eco.gov.ua/

    Реєстрові карти подають ті суб’єкти господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів більше 1000.
    Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 17 лютого 1999 року №41.

Директор Департаменту             М. БРИКУЛЬСЬКИЙ

 

Попередня сторінка