Фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

     Інформація щодо фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

     Фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області (далі – Положення), затвердженого рішенням десятої сесії обласної ради шостого скликання від 29.02.2012р. та Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області (далі Порядок), затвердженого рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 14.11.2012р. Фінансування заходів здійснюється відповідно до Переліку природоохоронних заходів, який формується на основі запитів (встановленої форми) на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що подаються до 30 листопада, а саме: - від міських, селищних і сільських рад, згідно розроблених і затверджених на сесіях регіональних Програм охорони довкілля на визначений період; - від обласних управлінь, підприємств, організацій та інших установ.
     До запитів на фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища замовниками додаються наступні документи:

Заходи, які передбачають капітальні видатки:
1) копія проектно-кошторисної документації, яка пройшла екологічну та має висновки комплексної інвестиційної експертизи*;
2) копія зведеного комплексного висновку Державної інвестиційної експертизи*;
3) набір робіт (по видах робіт);
4) поквартальний графік виконання робіт;
5) кошторис витрат;
6) підстава для виконання заходу (витяг з обласної, районної, міської та ін. Програм охорони довкілля)*;
7) договір з підрядною організацією на виконання робіт*;
8) довідка за минулі роки фінансування;
9) супроводжуючий лист на департамент.

Заходи, які передбачають некапітальні видатки:
1) набір робіт (по видах робіт);
2) поквартальний графік виконання робіт;
3) кошторис витрат;
4) підстава для виконання заходу (витяг з обласної, районної, міської та ін. Програми охорони довкілля)*;
5) договір з підрядною організацією на виконання робіт (або прайс-лист, рахунок-фактура, ін.)*;
6) довідка за минулі роки фінансування;
7) супроводжуючий лист на департамент.

Примітка: * - завірені печаткою подавача запиту!

     Пріоритетними вважаються заходи, співфінансування по яких з інших джерел становить не менше 30 %.
     Забороняється використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на заходи, які не включені до затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 1147) із змінами та доповненнями.
     Увага! Запити з відповідними додатками до них, приймаються департаментом виключно в оригіналі, а не ксерокопії.

  Телефон для довідок (0532)502751

- Запит на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

- Запит на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – НЕКАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

- Набір робіт по реалізації природоохоронного заходу - Додаток 1 до ЗАПИТУ

- Графік виконання робіт - Додаток 2 до ЗАПИТУ

- Кошторис - Додаток 3 до ЗАПИТУ

- Довідка про надходження та використання коштів  Додаток 4 до ЗАПИТУ

На початок                         Попередня сторінка