НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПИРЯТИНСЬКИЙ»


      Національний природний парк створений на землях, що не залучені до інтенсивної господарської діяльності, що включають ділянки широколистяного та змішаного лісу, лучної, болотяної та водної рослинності, характерні для лісостепу Лівобережної України. Територія НПП розташована у слабоурбанізОваному аграрному районі басейну річки Удай. Чорноземи та підзолисті грунти, що є основними ресурсами краю, сприяли розвитку сільського господарства, як основної галузі економіки.


      Загальна площа НПП «Пирятинський» 12028,42 га. З них площа у постійному землекористуванні становить 5555,14 га (46%). Це землі вилучені з земель запасу Пирятинського району. Без вилучення у землекористувачів до складу парку надаються 6473,28га (54%), з яких землі запасу Пирятинського району становлять 10163,50 га, землі ДП Пирятинський держлісгосп 1625,0га, Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної академії 90,92га, ВАТ «Каплинцівське» 149,0га.

       Склад земель території НПП такий:

Болота – 4827,92га;
Сіножаті і пасовища – 4391,97га;
Ліси – 2304,65га;
Водойми – 398,78га;
Парки та природоохоронні зони – 105,1га.
    

Територія НПП досить добре репрезентує природно-територіальний комплекс північної частини Лівобережного Лісостепу.
   

Особливо цінними є достатньо багата видами раритетна компонента флористичного комплексу:

- Це 14 видів занесених до Червоної книги України (тюльпан дібровний, ковили периста та волосиста, сальвінія плаваюча, сон-трави чорніюча та широколиста, зозулинець болотний, лілія лісова, любка дволиста, підсніжник звичайний, рябчик руський, коручка морозниковидна, коручка болотна пальчатокорінник м’ясочервоний;

- Три види занесені в охоронювані списки для Європи (козельці українські, юринея несправжньоволошковидна, змієголовник Рюйша);

- 48 видів, що охороняються в межах Полтавської області (багатоніжка звичайна, білозір болотний, ряст порожнистий, конвалія травнева, вовче тіло болотне, жовтяниця черговолиста, волошка сумська, вишня степова, черешня, дзвоники персиколисті, анемона лісова, горицвіт весняний, барвінок малий, пухирник звичайний, валеріана висока, веснівка дволиста, гадюча цибулька занедбана, гвоздика несправжньорозчепірена, гіацинтик блідий, грушанки круглолиста та мала, зеленчук жовтий, зимолюбка зонтична, зубниця бульбиста, кизляк китицецвітий, конвалія звичайна, костяниця, латаття біле та сніжнобіле, наперстянка великоцвіта, образки болотні, орляк звичайний, ортилія однобока, первоцвіт весняний, жито лісове, перстачі білий та прямостоячий, півники сибірські та угорські, під’ялинник звичайний, плаун булавовидний, пухівка струнка, родовик лікарський, проліски сибірська та дволиста, хвощ зимуючий, шолудивник Кауфмана, щитник гребенястий.

    На цій території також представлені ряд типів фітоценозів, що підлягають охороні в межах України і занесені в Зелену книгу України. Повномірно на значних площах тут зустрічаються грабово-дубові ліси волосистоосокові та яглицеві, угруповання гідатофітів з домінуванням латаття білого, глечиків жовтих та сальвінії плаваючої. Фрагментарно виявлені угруповання з домінуванням водяного жовтецю Ріона, осоки низької, ковили волосистої та перистої.

    Тваринний світ НПП «Пирятинський» типовий для Лівобережного Лісостепу. Природоохоронна, наукова, пізнавальна, естетична та етична цінності території парку у великій мірі обумовлені його фауною. Число видів наземних хребетних тварин оцінюється в 250. Число видів комах — 6-7 тисяч. На даний час відмічено біля 150 видів комах, з чотирьох рядів: твердокрилі, перетинчастокрилі, метелики та бабки.

     В межах національного парку «Пирятинський» зустрічається 20 видів тварин занесених до Червоної книги України: журавель сірий, підорлик великий, змієїд, сорокопуд сірий, кулик довгоніг, видра річкова, борсук звичайний, горностай, жук-олень, сфекс рудуватий, метелик махаон, красуня діва, сколія-гігант, сколія степова, бджола тесляр, анакс імператор, колоптерікс кримський, ларра анафемська, вусач мускусний, п’явка медична.

     З регіонально рідкісних видів (Полтавська обл.) відмічено: куницю кам’яну, крячка білощокого, вужа водяного.

     Також було знайдено 2 види, які занесені до Червоної книги МСОП, Європейського червоного списку - дукачик непарний і синявець Телей, який, крім того, занесений до Червоної книги метеликів Європи.
На відрізку ріки Удай в межах НПП «Пирятинський» виявлено 27 видів риб, що належать до 6 родин. Зважаючи на те, що прісноводна іхтіофауна України складається з 114 видів риб та рибоподібних (Мовчан, 2005), в Удаї представлена чверть видів прісноводних риб України. Важливою рисою іхтіофауни Удаю є те, що вона практично повністю складається з аборигенних видів. Вселенці зустрічаються лише в ставках, які під час весняних паводків мають тимчасове сполучення з руслом ріки.
     Світ земноводних представлений 11 видами, а плазунів - 5 видами. Найчисленнішими є популяції жаби озерної та вужа звичайного.

     Видовий склад птахів також багатий та різноманітний. Орнітологічними дослідженнями підтверджено наявність 100 видів, при цьому дослідження орнітофауни здійснювалися в негніздовий період, тому в подальшому очікується значне поповнення видового списку птахів.

     100 відмічених видів птахів складає майже 36% від загального числа відомих видів для Полтавської області, та 24 % від загального числа відомих видів птахів України. Природні умови заплави р.Удай визначають видове багатство птахів водно-болотного комплексу. Пташині угруповання є типовими для лучно-степових та водно-болотних комплексів і відображають біогеографічні особливості регіону.

      Теріофауна нараховує близько 30 видів. Досить численними тут є мисливські види тварин: козуля європейська, кабан звичайний, заєць сірий, лисиця. Є і інтродуковані види: єнотовидний собака, ондатра.

      Виявлене багатство природного комплексу даної території беззаперечно має надійно охоронятись. Метою цієї охорони є забезпечення перспективи реабілітації всіх антропогенно трансформованих ділянок Пирятинщини, при впливі на них збереженого місцевого природного генофонду та ценофонду.

 

Попередня сторінка