ЗВІТ

щодо організації роботи з питань запобігання корупційним проявам серед державних службовців Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації

за період січень -  вересень 2017 року.

     Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) інформує.

     Протягом 09 місяців 2017 року Департамент систематично здійснював організаційну і методичну діяльність із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та запобігання корупції.

    У 2017 році в Департаменті відсутні факти:

- використання державними службовцями Департаменту своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах;

- безпосередньо або через інших осіб вимагання державними службовцями Департаменту прохань, одержання ними подарунків для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
    1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави;
    2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;
- надходження державним службовцям Департаменту пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка;
- виявлення державними службовцями Департаменту у своїх службових приміщеннях чи отримання майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунків;
- сумісництва та суміщення державної служби з іншими видами діяльності;
- порушення громадянами України обмежень після звільнення з державної служби в Департаменті;
- порушення державними службовцями Департаменту обмеження спільної роботи близьких осіб;
- наявності у державних службовців Департаменту реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- порушень державними службовцями Департаменту правил етичної поведінки;
- порушень державними службовцями Департаменту правил і строків подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, інших вимог фінансового контролю.

     У 2017 році Департамент не одержував від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги.
     У 2017 році Міністерство юстиції України не проводило антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які видавав Департамент.
     У 2017 році Департамент не проводив конкурсів на зайняття посад державної служби в Департаменті.
     Протягом 2017 року Департамент проводить організаційну та інформаційну роботу з організації виконання Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затверджених Законом України від 14.10.2014 № 1699-VII, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265.
     Юридичною і кадровою службами Департаменту постійно здійснюється профілактична робота з попередження корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, корупційних злочинів, інших злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, визначених Кримінальним кодексом України. Протягом 09 місяців 2017 року не вчинені від імені та в інтересах Департаменту його уповноваженими особами корупційні злочини, визначені Кримінальним кодексом України.
     Протягом 09 місяців 2017 року державними службовцями Департаменту не вчинені корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, корупційні злочини, інші злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, визначені Кримінальним кодексом України.
     Протягом 09 місяців 2017 року Департамент не видавав нормативно-правових актів і не приймав рішень з порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції".
     Департамент не є суб’єктом міжнародних правовідносин, тому протягом 09 місяців 2017 року Департамент не брав участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання і протидії корупції, у міжнародному обміні інформацією у сфері запобігання і протидії корупції, у заходах щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень.

     Додаток: Інформація про виконання Плану щодо запобігання та протидії корупції в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, на 2017 рік, затвердженого наказом Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації від 03.05.2017 № 25.

Головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи,кадрового та юридичного забезпечення
Бодак О.М.
    

 

Попередня сторінка