ЗВІТ

щодо організації роботи з питань запобігання корупційним проявам серед державних службовців Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації

за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.

     Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) інформує.

     Протягом 2016 року Департамент систематично здійснював організаційну і методичну діяльність із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та запобігання корупції.

    У 2016 році в Департаменті відсутні факти:

- використання державними службовцями Департаменту своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах;

- безпосередньо або через інших осіб вимагання державними службовцями Департаменту прохань, одержання ними подарунків для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.

    У 2016 році Департамент не одержував від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги.

    Міністерство юстиції України не проводило антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно- правових актів, які видавав Департамент.

    У 2016 році стосовно однієї особи (громадянин України), яка претендувала на зайняття посади в Департаменті, яка передбачає зайняття відповідального становища з підвищеним корупційним ризиком, директором Департаменту організовано проведення спеціальної перевірки, у тому числі щодо відомостей, поданих нею особисто.

    За результатами спеціальної перевірки не встановлено обставин, які є підставою для відмови у призначенні цієї особи (громадянин України) на посаду в Департаменті, тому ця особа є такою, що пройшла спеціальну перевірку.

     Протягом 2016 року Департамент проводив організаційну та інформаційну роботу з організації виконання Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затверджених Законом України від 14.10.2014 № 1699-VII, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265.

     Юридичною і кадровою службами Департаменту постійно здійснюється профілактична робота з попередження корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, корупційних злочинів, інших злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, визначених Кримінальним кодексом України.

     У 2016 році не вчинені від імені та в інтересах Департаменту його уповноваженими особами корупційні злочини, визначені Кримінальним кодексом України.

     Також державними службовцями Департаменту не вчинені корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, корупційні злочини, інші злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, визначені Кримінальним кодексом України.

     У 2016 році Департамент не видавав нормативно- правових актів і не приймав рішень з порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції".

    

    

 

Попередня сторінка