Ландшафтний заказник загальнодержавного значення
"ЧЕРВОНОБЕРЕЖЖЯ"
     Цей ландшафтний заказник по р.Удай у Лубенському та Чорнухинському районах площею близько 805 га. Удай утворює тут петлю, яка відмежовує заповідну територію від оточуючої рівнини. Стрімкі береги Удаю, моренна гряда на півдні заказника надають території значної мальовничості.    
    Своєрідним є рослинний покрив ділянки. Тут переважають ліси - дубові, сосново-дубові та старі культури сосни. В заплаві Удаю збереглися природні обводнені болота. На моренній гряді на півдні переважають грабові ліси. Природними лісами цієї території є дубові. Вони збереглися у північній частині заказника. Це сухі і досить світлі дубові ліси татарськокленові. Багатим є їх трав'яний покрив з переважанням зірочника ланцетовидного. Крім звичайних видів широколистяних лісів, тут чимало рослин, характерних для східних лісостепових дібров. В дубових лісах заказника знайдено види з Червоної книги України - лілію лісову, а також лісові орхідеї - гніздівку звичайну та коручку морозниковидну.
     В значній частині лісового масиву на місці природних дубових лісів у післявоєнний час були висаджені культури сосни, яким нині близько піввіку. Хоча в деревостані переважає сосна, у трав'яному покриві основну роль відіграють рослини - супутники дуба, види широколистяних лісів. Грабові ліси на моренній гряді темні, із розрідженим трав'яним покривом, основну роль в якому відіграють осока волосиста та копитняк.
Цінні і цікаві болота заказника, які займають заплаву Удаю у східній частині заповідного масиву. Як і більшість боліт лівобережного Лісостепу - це обводнені високотравні угрупування, верхній ярус в них формує очерет, а нижній - осока (омська, загострена). Тут можна зустріти всі типові рослини обводнених боліт.
     Поєднання великого лісового масиву та обводненого болота не могло не приваблювати сюди тварин. Ці місця здавна були відомі, як кормові угіддя диких свиней, козуль. Тут відмічена майже половина всіх птахів, які гніздяться на території України. Найцінніші види птахів мешкають в болотах заплави Удаю - це сірі журавлі, лебеді-шипуни. У лісовому масиві знайдено рідкісні види хижих птахів - сокола чеглока та сокола осоїда. "Червонобережжя" розміщене серед сільгоспугідь, тому воно має велике значення як місце відпочинку перелітних птахів. Тут знайдено також види рідкісних комах.
     Цінність флори заказника також дуже велика. Багато рідкісних рослин зростає на невеликих степових клаптиках, на стрімких схилах р.Удай, повернутих на південь та схід. Тут зустрічаються червонокнижні види - ковила пірчаста та сон чорніючий, рідкісні для області півники угорські, горицвіт весняний, вишня степова. Всього у флорі заказника виявлено 7 видів з Червоної книги України - лілія лісова, півники борові, гніздівка звичайна, коручка морозниковидна, ковила пірчаста, сон чорніючий, сальвінія плаваюча.
     Тут зростає багато лікарських рослин, отже, охороняється їх генофонд: звіробій та материнка, буквиця та алтея.
Гарні, привабливі, незвичайні ландшафти, багата флора та фауна із цілою низкою рідкісних видів роблять заказник "Червонобережжя" одним з найцінніших об'єктів природно-заповідної мережі Полтавщини.

На початок         Попередня сторінка