ДЕРЖЕКОЕКСПЕРТИЗА ТА ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

     Звертаємо увагу учасників інвестиційного процесу будівництва об’єктів (інвесторів, замовників планованої діяльності та проектних організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування), що при прийомі проектної документації на державну екологічну експертизу перевіряється наявність наступних документів:
     1.Наявність в складі матеріалів ОВНС «Заяви про наміри», підписаної та погодженої в установленому порядку, та «Завдання на розроблення матеріалів ОВНС». Дата підписання «Заяви про наміри» має передувати, або співпадати з датою підписання «Завдання на розроблення матеріалів ОВНС» Нормативні посилання: п.п. 1.6, Додаток «Г» (обов'язковий), Додаток «Д» (обов'язковий) ДБН А.2.2-1-2003
     2.Публікація (копія) «Заяви про наміри» в засобах масової інформації (ЗМІ). У пункті 12 «Заяви про наміри» повинна бути інформація щодо адреси, телефону і часу ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій. Нормативні посилання: п.п. 1.6, 1.10 та Додаток «Г» (обов'язковий) ДБН А.2.2-1-2003
     3.Наявність протоколу громадських слухань, що засвідчує факт їх проведення (для об'єктів, наведених в Додатку «Е» ДБН А.2.2-1-2003, з урахуванням примітки до нього). Нормативні посилання: п.п. 1.9, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003; п.п. 2.10, 2.11 Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля (затв. Наказом Мінприроди №168 від 18.12.2003р., що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2004 за № 155/8754); постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №771 "Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля".
     4.Дотримання терміну не менше 30 днів з моменту публікації «Заяви про наміри» та заяви про екологічні наслідки до дати підписання протоколу громадських слухань. Нормативні посилання: п. 2.6 Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля (затв. Наказом Мінприроди №168 від 18.12.2003р.); п.23 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №771 "Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля".
     5.Наявність в складі матеріалів ОВНС «Заяви про екологічні наслідки діяльності», оформленої відповідно до вимог розділу 4 ДБН А.2.2-1-2003, підписаної замовником і генеральним проектувальником та підтвердження її розповсюдження в ЗМІ. Нормативні посилання: ч. 1 ст. 10, п. 1 ст.15, ст. 35 Закону України «Про екологічну експертизу»; п.п. 1.3,1.6, 1.8, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3 ДБН А.2.2-1-2003; постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №771 "Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля".
     6.Підтвердження факту передачі «Заяви про екологічні наслідки діяльності» на магнітних/паперових носіях в місцеві органи влади (наявність копії супровідного листа із вхідною реєстрацією канцелярії відповідного органу). Нормативні посилання: п. 4.3 ДБН А.2.2-1-2003.

На початок                         Попередня сторінка