Дозвіл на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Відповідно до Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24.01.2008 № 27, заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, готують такі обґрунтовуючі документи щодо необхідності встановлення лімітів:

   - клопотання про встановлення лімітів;
   - проект лімітів за формою, наведеною у додатку;
   - карту-схему території чи об’єкта, на якій буде здійснюватися використання природних ресурсів.

Матеріали щодо встановлення лімітів у наступному році (наприклад на 2019 рік) подаються заявниками на погодження до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації у двох примірниках до 01 вересня поточного року (наприклад до 01.09.2018р.).

Також заявники надають Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністраці звіти щодо використання природних ресурсів у звітному році до 15 січня наступного за звітним року.

На початок